Darmowa dostawa od 179,00 zł

Regulamin programu lojalnościowego "Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody”

Regulamin programu lojalnościowego "Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody”

§1 Organizator

1. Organizatorem programu lojalnościowego "Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody” (dalej zwany "Programem") jest spółka GK Hair Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 335E, 03-151 Warszawa, NIP: 5242750339 (dalej zwana "Organizatorem”)
2. Program odbywa się we wszystkich stacjonarnych placówkach handlowych „Way To Beauty” na terenie Polski. Szczegółowa lista placówek jest dostępna na stronie https://waybeauty.pl/Sklepy-WAY-TO-BEAUTY-ccms-pol-35.html
3. Program odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie [dalej: ,,Regulamin”].

§2 Zasady Programu

1. Program skierowany jest wyłącznie do osób posiadających "kartę Stałego Klienta Way to Beaty".
2. W ramach programu uczestniczce przyznawane są pieczątki – jedna pieczątka za każde 50zł wydane w stacjonarnej sieci sklepów Organizatora. Pieczątki zbierane są na karcie lojalnościowej na okaziciela.
3. Karta Stałego Klienta jest wydawana każdemu klientowi Way To Beauty, który zrobi zakupy za min. 50zł.
4. Pieczątki można zbierać za zakupy w dowolnym stacjonarnym sklepie Way To Beauty.
5. W momencie, gdy klientka uzbiera na Karcie Stałego Klienta 10 pieczątek, otrzymuje nagrodę w postaci rabatu 50zł do wydania na zakupy w sklepach stacjonarnych sieci Way To Beauty.
6. Rabat 50zł nie może być wymieniony na gotówkę. Rabat 50zł można łączyć z innymi promocjami.
7. Zwrot produktów, zakupionych przy wykorzystaniu rabatu w ramach programu lojalnościowego jest niedopuszczalny, nie dotyczy to jednak to produktu dotkniętego oczywistą wadliwością.
8. Rabat 50zł może być odebrany przez klientkę w dowolnym momencie po okazaniu Karty Stałego Klienta wypełnionej wszystkimi 10 pieczątkami.
9. Wymiana pieczątek na rabat odbywa się z jednoczesnym zwrotem karty lojalnościowej.
10. W ramach programu uczestniczka może wymieniać na rabat pieczątki zabrane na tej samej karcie, pieczątki zebrane na dwóch lub więcej kart nie podlegają sumowaniu.
11. W momencie realizacji rabatu klient oddaje zużytą Kartę Stałego Klienta Way To Beauty i otrzymuje nową kartę bez pieczątek.
12. Program trwa do odwołania, o zakończeniu programu organizator będzie informował na terenie swoich sklepów ze stosownym wyprzedzeniem, nie krótszym niż 30 dni. Pieczątki nie wykorzystane do dnia zakończenia Programu przepadają.
13. Program jest przeznaczony wyłącznie dla klientów detalicznych. Klienci hurtowi nie kwalifikują się do udziału w programie lojalnościowym "Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody". Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń klientów, którzy dokonują zakupów w celach hurtowych.

§3 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla uczestników Programu w na stronie waybeauty.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie, jednakże zmiany te nie wpłyną na prawa uczestników, którzy wzięli udział w Programie przed wprowadzeniem zmian.
3. Niniejszy regulamin podlega polskiemu prawu, a wszelkie spory związane z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Program nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 888 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Programu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Programu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
6. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
7. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
8. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
9. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 7274 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-23
Bezproblemowo
2024-07-23
Wspaniale produkty
pixel